* COE Asatru * Catalunya *

Blog Post New Entry

La Confessió odinista espanyola declara "text sagrat" al conjunt la Saga de Teutoburg de l'alacantí Artur Balder

Posted by Jerry on November 5, 2014 at 3:55 AM

Categories: None